Quan chức và thái độ của nhân dân Quan chức và thái độ của nhân dân

Quan chức và thái độ của nhân dân

  • 15/11/2018 9:39 am

Tôi suy nghĩ rất nhanh và viết về hình ảnh ông Nguyễn Hồng Điệp, Trưởng ban tiếp dân trung ương, khi nhìn thấy hình ảnh của ông ấy với dân. Đó là những hình ảnh xúc động! Người dân với tay che nắng cho ông Điệp bằng tấm bìa các-tông. Người dân với tay che nắng cho ông Điệp bằng tấm bìa các-tông. Ông “cán bộ to” ôm dân rất tình thương mến thương. Dân ngồi nói, quan đứng nghe. Ngay cả hình ảnh ngày ông Điệp cầm xì gà ở tay trái (có đồng hồ) thì cũng có một cánh tay dân trìu mến khoác qua. Những người phụ nữ đầu 2 thứ tóc ấy, thậm chí tóc bạc nhiều hơn tóc xanh, đã trải qua 20 năm đi đòi...

Xây dựng Quy chế hoạt động của Tiểu ban Kinh tế – Xã hội Xây dựng Quy chế hoạt động của Tiểu ban Kinh tế – Xã hội

Xây dựng Quy chế hoạt động của Tiểu ban Kinh tế – Xã hội

  • 14/11/2018 4:07 pm

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Tiểu ban Kinh tế – Xã hội tại cuộc họp lần thứ nhất của Tiểu ban.   Theo Quyết định số 150-QĐ/TW ngày 26/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương, Tiểu ban Kinh tế – Xã hội có nhiệm vụ tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021-2030 và xây dựng Báo cáo về tình hình kinh tế – xã hội 5 năm 2016-2020, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021-2025 trình Đại hội XIII của Đảng....

Quốc hội quyết chi ngân sách Trung ương 2019 hơn 1 triệu tỷ đồng Quốc hội quyết chi ngân sách Trung ương 2019 hơn 1 triệu tỷ đồng

Quốc hội quyết chi ngân sách Trung ương 2019 hơn 1 triệu tỷ đồng

  • 14/11/2018 2:38 pm

Chiều 14/11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách 2019 với 438/449 đại biểu có mặt tán thành (90,31% tổng số đại biểu).  Theo đó, tổng số thu ngân sách trung ương là 810.099 tỷ đồng. Tổng số thu ngân sách địa phương là 601.201 tỷ đồng . Tổng số chi ngân sách Trung ương là 1.019.599 tỷ đồng, trong đó dự toán 321.354 tỷ đồng để bổ sung cân đối ngân sách, bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương. Kết quả biểu quyết phân bổ ngân sách năm 2019. Quốc hội giao Chính phủ phân bổ vốn cho các chương trình, dự án có hiệu quả, có kế hoạch cắt giảm vốn đối...

Thường trực Chính phủ đồng ý đề nghị cấp phép bay cho Bamboo Airways Thường trực Chính phủ đồng ý đề nghị cấp phép bay cho Bamboo Airways

Thường trực Chính phủ đồng ý đề nghị cấp phép bay cho Bamboo Airways

  • 13/11/2018 5:24 pm

Văn phòng Chính phủ đã có văn bản thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về việc cấp Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không của Công ty TNHH hàng không Tre Việt – đơn vị sở hữu hãng hàng không Bamboo Airways. Ảnh minh họa   Kết luận nêu rõ: Hiến pháp năm 2013 đã hiến định “Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân”. Chính sách pháp luật đã quy định các doanh nghiệp được quyền kinh doanh các ngành nghề mà pháp luật không cấm, trên nguyên tắc tuân thủ luật pháp. Hệ thống...